1000-ROEBEL-PROJECT

Om ons project te bekostigen, is er een aardig bedrag nodig! Een deel hiervan is door de verschillende diaconieën van plaatselijke kerken, commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) en van sponsoren uit het bedrijfsleven en particulieren geschonken.

Maar vanaf 24 september zal er ook op bijna alle basisscholen van Lunteren en directe omgeving een grote inzamelingsactie worden georganiseerd door de Stichting Tsjernobylkinderen Lunteren (TKL).

HET 1000-ROEBEL-PROJECT

Met het geplande 1000-ROEBEL-PROJECT wil de stichting graag alle kinderen van de verschillende scholen in en om Lunteren betrekken bij de komst van een nieuwe groep Wit-Russische kinderen in maart-april 2018.

In alle groepen zal een film vertoond worden, waardoor de basisschoolkinderen een beeld krijgen van de huidige situatie in Wit-Rusland, maar ook informatie over de reis en het verblijf in Lunteren.  Daarna krijgen de kinderen een biljet van 1000 Wit-Russische Roebel.

Met een link naar het verhaal in  MATTHEÜS 25: 14-23 wordt de kinderen gevraagd om de 1000 Roebel te beheren, maar er ook mee aan de slag te gaan. Zodat het geïnvesteerde geld vermenigvuldigd wordt.  Op deze wijze worden de 1000 Roebels verzilverd naar Euro’s.

Met behulp van een kraskaart kunnen kinderen geld verdienen door allerlei klusjes te doen in hun naaste omgeving. Natuurlijk mogen ze ook iets anders bedenken waarmee ze geld kunnen verdienen en dit laten afkrassen op hun kaart.

Scholen

Aan dit project zullen de leerlingen van zes verschillende scholen actief betrokken worden. Het gaat om de volgende scholen:

  • De Bron
  • Nederwoud
  • De Triangel
  • De Wegwijzer

In het voorjaar hopen ook De Ruitenbeekschool en De Valk aan deze actie mee te doen.

De St. Tsjernobylkinderen Lunteren is de scholen, die betrokken zijn bij dit project, dankbaar voor de goede samenwerking. Op deze manier worden de kinderen uit Lunteren en omgeving betrokken bij een bijzonder project voor Wit-Russische kinderen.