VOG-verklaring en voorwaarden

Vanaf 1 januari 2015 kan een grotere groep vrijwilligers aanspraak maken op een gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Vrijwilligers die werken met kinderen, kunnen een gratis VOG krijgen. Bovendien is het mogelijk om de aanvraag zonder betaling af te ronden, waardoor achteraf dus geen declaraties nodig zijn. Daarvoor moet de VOG wel digitaal met uw persoonlijke DIGID worden aangevraagd bij Justis. Via onze stichting krijgt u, naast een begeleidend schrijven, daar ook een uitnodiging voor. Zonder onze uitnodiging kunt u namelijk geen VOG aanvragen.

VOG’s die bij het gemeenteloket worden aangevraagd komen in 2015 niet meer in aanmerking voor vergoeding. Deze zult u daarom zelf moeten bekostigen.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan de vrijwilligersorganisatie vanaf 2015 moet voldoen zijn als volgt:

  • de organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers;
  • de organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • de organisatie is een rechtspersoon;
  • de organisatie heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt;
  • de voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet reeds op grond van andere wet- of regelgeving gehouden om een VOG aan te vragen;
  • de organisatie voert een actief preventie- en integriteitsbeleid om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan, waarbij bijvoorbeeld een gedragscode en een zorgvuldig aanstellingsbeleid zijn ingevoerd.

Voor een weergave de gedragscode zoals de stichting deze hanteert, verwijzen wij naar Downloads in het menuoverzicht onder Gastgezinnen.

Onder het aanstellingsbeleid valt ook een vrijwilligersovereenkomst welke door beide partijen ondertekend wordt. Een exemplaar hiervan is eveneens te vinden onder Downloads

Op dit moment zijn wij zover om aan alle voorwaarden te voldoen!