Cursus Russisch

Via de volgende link komt u bij een eenvoudige cursus Russisch. Handig om de belangrijkste woorden te leren gebruiken. 

Verschillende categorieën maken de cursus overzichtelijk. Daarnaast is auditieve ondersteuning mogelijk, om zeker te zijn van een goede uitspraak van de woorden.

http://lingohut.com/nl/russisch/woordenschat/

Russisch alfabet

Op de volgende website (Engelstalig) worden verschillende zaken rond de Russische taal aangeboden. Bijvoorbeeld een hulp bij het Russische Alfabet. Maar ook een eenvoudige taalcursus.

https://www.languagehelpers.com/russian-language.html