Activiteiten

Tijdens het verblijf van de Wit-Russische kinderen worden 's middags activiteiten georganiseerd. De activiteitencommissie stelt daar een plan voor op. 

Ideeën

Heeft u ideeën voor een creatieve, sportieve of interessante middag, neem dan contact op met de activiteitencommissie!

Hulp

Wij zoeken ook enthousiast personen die willen helpen tijdens één of meer middagen. Mensen die niet direct iets willen organiseren, maar wel als ondersteuning aanwezig willen zijn! Ook u kan zich melden bij de activiteitencommissie!

Vervoer

Er zullen waarschijnlijk momenten zijn dat de kinderen gereden moeten worden naar een andere locatie. Bijvoorbeeld naar een zwembad of speeltuin o.i.d. Heeft u interesse, neem gerust contact op met bovengenoemde commissie!

VOG-verklaring

Vanaf 1 januari 2015 kan een grotere groep vrijwilligers aanspraak maken op een gratis VOG. Vrijwilligers die werken met kinderen kunnen een gratis VOG krijgen. Bovendien is het mogelijk om de aanvraag zonder betaling af te ronden, waardoor achteraf dus geen declaraties nodig zijn. Daarvoor moet de VOG wel digitaal worden aangevraagd bij Justis. VOG’s die bij het gemeenteloket worden aangevraagd komen in 2015 niet meer in aanmerking voor vergoeding. Deze vorm van aanvragen zal door onze stichting worden geregeld.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan de vrijwilligersorganisatie vanaf 2015 moet voldoen zijn als volgt:

  • de organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers;
  • de organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • de organisatie is een rechtspersoon;
  • de organisatie heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt;
  • de voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet reeds op grond van andere wet- of regelgeving gehouden om een VOG aan te vragen;
  • de organisatie voert een actief preventie- en integriteitsbeleid om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan, waarbij bijvoorbeeld een gedragscode en een zorgvuldig aanstellingsbeleid zijn ingevoerd.

Voor een weergave de gedragscode zoals de stichting deze hanteert, verwijzen wij naar Downloads in het menuoverzicht onder Gastgezinnen.

Onder het aanstellingsbeleid valt ook een vrijwilligersovereenkomst welke door beide partijen ondertekend wordt. Een exemplaar hiervan is eveneens te vinden onder Downloads

Op dit moment zijn wij bijna zover om aan alle voorwaarden te voldoen!