Lunteren

Plaatselijke organisatie

Wij zijn een enthousiast team van 10 personen die zich op dit moment aan het voorbereiden zijn op de komst van een groep kinderen uit Wit-Rusland. Het team bestaat uit personen vanuit verschillende kerkelijke gemeenten in Lunteren. Hiermee willen we een breed draagvlak creëren binnen ons dorp. De stichting ontvangt geen subsidies. Wij zijn daarom geheel afhankelijk van giften. Het geld dat nodig is om alles te regelen voor het project proberen wij daarom door sponsoren, collecte en plaatselijke acties bij elkaar te krijgen.

Zonder hulp van onder andere donateurs, gastgezinnen en support kunnen we deze kinderen geen gezondheidsvakantie aanbieden. Door deze gezondheidsvakantie kunnen deze kinderen bouwen aan een betere toekomst. Kunt u op welke manier ook iets voor ons en de Wit - Russische kinderen betekenen? Dan horen wij dat graag van u!

Stichting met ANBI-status

Sinds 22 juli 2013 is deze werkgroep een stichting. Daarnaast zijn wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Tevens is de stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Tsjernobylkinderen Lunteren

In grote lijnen zijn de taken van de stichting als volgt te omschrijven:

 • aanwinnen van gastgezinnen
 • contacten onderhouden met gastgezinnen
 • contacten onderhouden met de leerkracht(en) en de tolk
 • eerste contact bij calamiteiten
 • zorgen voor benodigde gelden
 • halen en brengen van de kinderen
 • continueren van het onderwijs
 • aanwinnen van vrijwilligers
 • opzetten en uitvoeren van het activiteitenprogramma
 • opzetten en uitvoeren van evangelisatieprogramma
 • de tolk is verantwoordelijk voor de kinderen
 • garant staan voor alle kosten voor het project.
 • regelen van verzekeringen, visa en reisdocumenten.