Lunteren

Plaatselijke organisatie

Wij zijn een enthousiast team van negen personen die zich op dit moment aan het voorbereiden op de komst van een groep kinderen uit Wit-Rusland. Het team bestaat uit personen vanuit verschillende kerkelijke gemeenten in Lunteren. Hiermee willen we een breed draagvlak creëren binnen ons dorp.

Stichting met ANBI-status

Sinds 22 juli 2013 is deze werkgroep een stichting. Daarnaast zijn wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Tevens is de stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Tsjernobylkinderen Lunteren

In grote lijnen zijn de taken van de stichting als volgt te omschrijven:

 • aanwinnen van gastgezinnen
 • contacten onderhouden met gastgezinnen
 • contacten onderhouden met de leerkracht(en) en de tolk
 • eerste contact bij calamiteiten
 • zorgen voor benodigde gelden
 • halen en brengen van de kinderen
 • continueren van het onderwijs
 • aanwinnen van vrijwilligers
 • opzetten en uitvoeren van het activiteitenprogramma
 • opzetten en uitvoeren van evangelisatieprogramma
 • de tolk is verantwoordelijk voor de kinderen